Identyfikator 0000021204: PROTRANS medizinische diagnostische Produkte GmbH

System zarządzania posiadacza certyfikatu odnosi się do standardu EN ISO 13485:2016.

Zakres certyfikatu:
  • EN ISO 13485:

    Design and development, manufacture and distribution of HLA-typing reagents

Dodatkowe informacje o posiadaczu certyfikatu: Posiadacz certyfikatu nie zamieścił dodatkowych informacji.
Wszystkie (systemy i wyroby) certyfikaty dla PROTRANS medizinische diagnostische Produkte GmbH:

2 certified management systems

Kontakt do posiadacza certyfikatu: PROTRANS medizinische diagnostische
Produkte GmbH
Ketschau 2
68766 Hockenheim
Niemcy