Certyfikat wyrobu TÜV Rheinland w Certipedii

Certyfikat potwierdzający spełnienie przez wyrób specyficznych kryteriów certyfikacji.

Każdego roku TÜV Rheinland bada szeroką gamę wyrobów pod kątem ich bezpieczeństwa i jakości. Po pozytywnym zakończeniu procesu badawczego, wyrób otrzymuje certyfikat, potwierdzający spełnienie wymogów, według których został zbadany. Jest to ogromne ułatwienie dla kupujących w trakcie podejmownia decyzji zakupowych. Certyfikat jest potwierdzeniem jakości i bezpieczeństwa wyrobu, wydanym przez niezależnych ekpertów.

Procedura certyfikacji wyrobów

TÜV Rheinland bada próbkę reprezentatywną wyrobów zgodnie z postawionymi wymogami. Badania te są zwykle prowadzone w laboratoriach TÜV Rheinland. W wyjątkowych przypadkach, kiedy w grę wchodzą duże urządzenia, eksperci badają wyroby w miejscach produkcji.

W celu utrzymania jakości i bezpieczeństwa wyrobu pracownicy TÜV Rheinland monitorują miejsce produkcji i sprawdzają bieżącą produkcję z próbką referencyjną. W ten sposób upewniają się, że wyroby spełniają wymagania certyfikacji.

Firmy z 75 krajów są klientami TÜV Rheinland. By zobaczyć ich listę skorzystaj z listy producentów od A do Z