Certyfikowany system Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji


Dostawcy usług legitymujący się tym znakiem dostarczają usługi o najwyższym stopniu bezpieczeństwa w trakcie zbierania, przechowywania i przetwarzania danych osobowych. System ochrony danych spełnia organizacyjne i techniczne wymagania Federalnej Ustawy Ochrony Danych. Badania są prowadzone zgodnie z wytycznymi normy ISO IEC 27001:2005 oraz katalogu kryteriów TÜV Rheinland dla dostawców usług objętych systemem zarządzania bezpieczeństwem danych.