Zbadano na obecność substancji szkodliwych


Produkty opatrzone tym znakiem zostały zbadane pod kątem zawartości substancji szkodliwych, według ścisłego katalogu wymagań. Kryteria badań i wartości graniczne zostały zdefiniowane z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania produktu, użytych surowców, toksykologicznych charakterystyk substancji szkodliwych i możliwych do przenoszenia substancji szkodliwych dla ludzi. Wartości graniczne są zwykle znacznie poniżej dopuszczalnego maksimum. Szczególnie rygorystyczne wymagania są stosowane dla produktów przeznaczonych dla małych dzieci.
Żywność opatrzona tym znakiem została przetestowana pod kątem zawartości substancji szkodliwych według ścisłego katalogu wymagań. Kryteria badań i wartości graniczne zostały zdefiniowane z uwzględnieniem zamierzonego zastosowania, zastosowanych materiałów, właściwości toksykologicznych substancji szkodliwych i rodzaju możliwego przenoszenia szkodliwych substancji. Wartości graniczne są zwykle znacznie poniżej dopuszczalnego maksimum.