Regularna kontrola produktu


Obiekty będące przedmiotem kontroli, na przykład place zabaw, mogą legitymować się najwyższym stopniem bezpieczeństwa. Wymagania dla tego znaku obejmują rutynowe inspekcje wizualne, inspekcje bezpieczeństwa i stabilności urządzeń oraz roczną inspekcję prowadzoną przez eksperta TÜV Rheinland. Inspekcja jest powtarzana co roku.