Jakość


Określenie odnoszące się do jakości i wydajności produktów i systemów oparte na istotnych wymaganiach jakości i wydajności. Dodatkowo bezpieczeństwo jest głównym warunkiem, minimalne wymagania dla jakości i wydajności są badane w odniesieniu do głównych funkcji oraz odpowiedniej instrukcji użytkownika.