Certyfikowanao QAL1


Producenci urządzeń do badania emisji i immisji, urządzeń do długoterminowego pobieranie próbek oraz systemy monitorujące emisję mogą otrzymać ten znak jeżeli ich urządzania przejdą pozytywnie pierwszą inspekcję oraz coroczną inspekcję wznawiającą produkcji oraz systemu zarządzania. Dodatkowo zostanie wydane oficjalne zezwolenie przez niemiecki Urząd Ochrony Środowiska (UBA) lub angielski MCERTS.