Funkcjonalność


Badanie funkcjonalne oznacza badanie produktów oraz systemów w sposób typowy dla użytkownika końcowego oraz w realizacji zadań właściwych do codziennego użytkowania wyrobu. Badania mają na celu sprawdzenie czy produkt spełnia funkcje określone w instrukcji użytkowania w sposób efektywny.

Procedura badawcza przewiduje badania oraz weryfikację dostępnych funkcji zgodnych z przeznaczeniem produktu.