Ślad ekologiczny przedsiębior-stwa


Ślad ekologiczny przedsiębiorstwa sumuje bezpośrednie i pośrednie źródła emisji gazów cieplarnianych, zaczynając od spalania paliw przez zakup energii elektrycznej i wody po zanieczyszczenia produkowane przez pracowników w drodze do pracy. Ten certyfikat opiera się na wymaganiach normy DIN EN ISO 14064