Neutralny dla środowiska


Dostawcy energii oznaczeni tym znakiem dostarczają użytkownikom energię ze źródeł odnawialnych. Maksymalnie 50% energii może być pozyskanych z przyjaznych środowisku instalacji kogeneracji ciepła i energii elektrycznej. Emisje z paliw kopalnych są kompensowane poprzez zakup certyfikatów węglowych.