Sprawdzono przydatność


Zgodnie z wymaganiami europejskich norm przetestowano urządzania do badania emisji i zanieczyszczenia powietrza oraz zbierania danych. Raporty zostały zaakceptowane przez Federalny Komitet Kontrolo Środowiska (LAI) a informacja o przejściu testów przez urządzania jest publikowana w Gazecie Federalnej (Bundesanzeiger). Od tego momentu urządzenia mogą być wykorzystywane do wykonywania oficjalnych pomiarów.