Bezpieczeństwo funkcjonalne w skrócie

Bezpieczeństwo funkcjonalne, jak również niezawodność instalacji i maszyn, staje się coraz istotnejsze ze względu na zwiększoną automatyzację i digitalizację procesów technicznych. Dlatego też szczególny nacisk kładziony jest na unikanie wszelkich błędów i usterek.

TÜV Rheinland ocenia, testuje i certyfikuje produkty i systemy do zastosowań związanych z bezpieczeństwem w zakładach i maszynach. Ponadto, przeprowadza audyty i certyfikuje systemy zarządzania bezpieczeństwem funkcjonalnym w firmach.

Baza certyfikatów bezpieczeństwa funkcjonalnego zawiera listę wszystkich produktów, systemów i systemów zarządzania, które zostały certyfikowane przez TÜV Rheinland zgodnie z odpowiednimi międzynarodowymi normami.

Za pomocą kilku kliknięć można uzyskać dostęp do szczegółowych informacji zarówno na temat produktów i systemów, jak i producentów, również z wykorzystaniem filtrów wyszukiwarki.

Ponadto, baza uwzględnia osoby, które posiadają certyfikat Inżyniera FS (TÜV Rheinland).

Osoby legitymujące się tym certyfikatem uczestniczyły w szkoleniu TÜV Rheinland z zakresu bezpieczeństwa funkcjonalnego, ukończyły je, a następnie uzyskały pozytywny wynik na egzaminie.

Zachęcamy do skorzystania z bazy certyfikatów bezpieczeństwa funkcjonalnego i zapoznania się z listą certyfikowanych produktów i systemów oraz osób, które posiadają ważny certyfikat Inżyniera FS (TÜV Rheinland).