Deklaracja prywatności

Klauzula ochrony danych

Dziękujemy za wizytę na naszej stronie internetowej i zainteresowanie naszymi usługami. Ochrona danych i bezpieczeństwo naszych klientów i użytkowników ma zawsze dla nas szczególne znaczenie.

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie informacje TÜV Rheinland AG pobiera podczas Państwa wizyty na stronie internetowej oraz w jaki sposób informacje są wykorzystywane.

Jeśli link przekierowuje do innej strony internetowej, która nie należy i nie jest prowadzona przez TÜV Rheinland Group, można zobaczyć ten link w zmienionym wierszu adresu w przeglądarce. Niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie stosuje się do tych stron.

Dane osobowe

Możesz odwiedzić naszą stronę internetową bez konieczności podawania jakichkolwiek danych osobowych.

Niektóre strony internetowe mogą wymagać rejestracji. W przypadku naszych stron internetowych użytkownik zostanie poproszony o przesłanie informacji personalnych umożliwiających kontakt. Wymagane przez nas informacje są niezbędne dla zapewnienia skutecznego procesu odpowiedzi na Państwa zapytania. Dodatkowe informacje osobowe są dobrowolne. Oczywiście, mają Państwo prawo nie udostępniać nam informacji personalnych, jednak wtedy nie będziemy mogli udostępnić Państwu informacji o produktach i usługach.

W przypadku udostępniania nam danych osobowych (np skontaktuj się z nami), dane są traktowane z najwyższą starannością. TÜV Rheinland Group ściśle zachowuje poufność Państwa danych osobowych zgodnie z przepisami Niemieckiej Ustawy Telekomunikacyjnej, Ustawy Federalnej o Ochronie Danych oraz innymi przepisami prawa dotyczącymi ochrony prywatności i informacyjnego samostanowienia.

Ponadto, TÜV Rheinland nie ujawnia Państwa danych osobom trzecim, chyba że jest to niezbędne do przeprowadzenia danej transakcji biznesowej i otrzymaliśmy na to Państwa zgodę. Jednak przed skorzystaniem z przekazanych nam danych poinformujemy Państwa o tym fakcie.

Newsletter

W celu otrzymywania od nas newslettera wymagane jest przekazanie prawidłowego adresu e-mail. Dodatkowe informacje osobowe są dobrowolne. Wszystkie informacje na temat ochrony danych osobowych będą dostępne przy zapisie na newsletter. Z newslettera można zrezygnować w każdej chwili.

Wykorzystanie danych

Planując skorzystanie z danych o użytkowniku odwiedzającego naszą stronę internetową (w celu poprawy naszych usług), będziemy zabiegać o wyraźne udzielenie zgody podczas internetowego kontaktu dotyczącego danej sprawy. Będziemy również informować o rodzaju i zakresie gromadzonych danych. Jeśli nie wyrażą Państwo zgody na gromadzenie i przechowywanie danych, mogą Państwo nadal kontynuować, anulować bądź zakończyć kontakt.

Usługi pesonalne: cookies

W związku ze świadczeniem usług personalnych, TÜV Rheinland używa cookies.

Pliki te służą tworzeniu usług oferowanych przez TÜV Rheinland bardziej przyjaznych, efektywnych i bezpiecznych dla użytkownika. Dzięki tym plikom, mogą Państwo otrzymać informacje specjalnie dostosowane do Państwa zainteresowań.

Mogą Państwo ustawić przeglądarkę internetową, aby nie dopuścić do przechowywania plików cookie na komputerze. Można znaleźć dodatkowe informacje na temat tych funkcji w dokumentacji lub w pliku pomocy przeglądarki. Jednak nie rekomendujemy takiego rozwiązania ze względu na możliwiość wystąpienia ograniczeń w korzystaniu ze stron internetowych.

Śledzenie strony

Technologie etracker GmbH (www.etracker.com) gromadzą i przechowują dane dla celów marketingowych i optymalizacyjnych na danej stronie. Z pozyskanych danych może zostać utworzony profil użytkownika. Cookies są również stosowane do tego celu. Cookies to małe pliki tekstowe, które są przechowywane lokalnie w pamięci podręcznej przeglądarki internetowej odwiedzających użytkowników. Cookies pozwalają nam rozpoznać przeglądarkę internetową odwiedzającego. Dane zebrane z technologii etracker nie są używane do identyfikacji użytkownika danej strony bez jego wyraźnej zgody i nie są przechowywane dane osobowe. W dowolnym momencie mogą Państwo na stałe cofnąć swoją zgodę na gromadzenie i przechowywanie danych.

Gromadzenie i przechowywanie danych

Twoje prawa:

Zgodnie z przepisami Federalnej Ustawy o Ochronie Danych posiadają Państwo prawo do bezpłatnej informacji o przechowywanych swoich danych osobowych, ich pochodzeniu, odbiorcach oraz celu gromadzenia danych. Mają Państwo również prawo do korekty danych, zablokowania ich lub usunięcia.

W każdej chwili mogą Państwo na stałe odwołać udzieloną nam zgodę.

Mogą Państwo również skorzystać z nieformalnej drogi, aby dochodzić swoich praw:

TÜV Rheinland AG
Keyword “ochrona danych“
Am Grauen Stein
51105 Cologne, Germany
Fax: +49 (0) 221 / 806 - 114
E-mail: webmaster@de.tuv.com