Mehr Informationen zu Zhangjiagang Huajie Electronic Co., Ltd. anfordern

Zhangjiagang Huajie Electronic
Co., Ltd.
3 Xinjing Road (West)
Zhangjiagang Economic
Development Zone (South Zone)
Jiangsu
215600 Jiangsu
China