Zertifikatsnr. TRBA 100 0614

Zertifikatsnummer: TRBA 100 0614
Zertifikatsinhaber: ДАТАМАКС АД

ул. Иван Вазов No 16
1000 София
Bulgarien
Geltungsbereich:

Development of information systems, business process analysis, projects management, production and distribution of core banking systems, card management systems and financial and economical software.

Разработване на информационни системи, анализи на бизнес процеси, управление на проекти, производство и пласмент на банков, картов и финансово-икономически софтуер.

Zertifikatstyp: БДС ISO 9001