Zertifikatsnr. SH_1660454

Zertifikatsnummer: SH_1660454
Zertifikatsinhaber: Aannemersbedrijf W.J. Haafkes
en Zonen B.V.
Wheedwarsweg 9
7471 GG GOOR
Niederlande
Geltungsbereich:

The construction, reconstruction, renovation and maintenance of civil- and utility projects and the prefabrication of wooden products regarding construction.

Het bouwen, verbouwen, renoveren en onderhouden van burger- en utiliteitswerken en het prefabriceren van producten van hout ten behoeve van de bouw.

Zertifikatstyp: VCA**