Nieprawidłowy certyfikat

Właściciel certyfikatu: BECKS Absperrtechnik GmbH

Im Wiesental 17
75031 Eppingen
Numer Certyfikatu: W71I C01-2020-11-21251074
Certyfikowany produkt: Carbon Footprint (Klimaneutrales Unternehmen)
Standardy spełnione:
Data wydania: 2020-11-16

Upłynął termin ważności certyfikatu