Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Philadelphia Solar Co. Ltd.
Al Qastal Industrial Area 2
Airfreight Rd
11814 Amman
Jordania
Numer Certyfikatu: US 82160013
Certyfikowany Produkt: Flat Plate Photovoltaic Modules

Opis modelu:
Mono-crystalline modules:
PS-M72-xxx (xxx=300-345), PS-M60-xxx (xxx=250-290),
PS-M54-xxx (xxx=230-260), PS-M36-xxx (xxx=150-170)
Poly-crystalline modules:
PS-P72-xxx (xxx=300-345), PS-P60-xxx (xxx=250-275),
PS-P54-xxx (xxx=210-245), PS-P36-xxx (xxx=140-165)

Module Fire Performance: Type 1

Spełnione Standardy: UL 1703:2002 R5.14

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2016-07-26

Upłynął termin ważności certyfikatu