Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Nippon Tansan Gas Co., Ltd.

Upłynął termin ważności certyfikatu