Certificate No. 75 100 10119

Certificate Number: 75 100 10119
Certificate Holder: Bellresearch Kutató, Tanácsadó
és Szervezetfejlesztő Kft.
Gogol utca 16.
1133 Budapest
Hungary
Scope:

market research, marketing analysis

piackutatás, marketing elemzés

Certificate Type: MSZ ISO 9001