Drukuj stronę Udostępnij stronę Kontakt

Dziękujemy za Twoją wiadomość.
Odpowiemy wkrótce.

Kontakt z TÜV Rheinland

Przepraszamy.Ta akcja nie powiodła się z powodu błędu technicznego. Spróbuj ponownie później.

Prosimy o wypełnienie wszystkich pól oznaczonych *.

Prosimy o dokładne opisanie zagadnienia.
Odpowiemy tak szybko jak to możliwe.

Certyfikat numer 74 250 0140/05

 • Numer Certyfikatu
  74 250 0140/05
 • Właściciel certyfikatu
  getsix Services Sp. z o.o.

  ul. Zwycięska 45
  53-033 Wrocław
  Polska
 • Zakres

  IT services, including hosting, virtualization solutions and cloud solutions,
  Providing IT Security- and IT Managed Services and secure remote connections. Serving getsix® group companies, its business partners and customers in the provision of the aforementioned services, the operation and development of IT platforms to support the conduct of their business activities, and the provision of software to manage their documents and processes. Declaration of Use SOA Version 5 of 01.12.2023

  IT-Dienstleistungen, einschließlich Hosting, Virtualisierungslösungen und Cloud-Lösungen, Bereitstellung von IT-Security- und IT-Managed-Services und sicheren Fernverbindungen. Unterstützung der Unternehmen der getsix®-Gruppe, ihrer Geschäftspartner und Kunden bei der Erbringung der vorgenannten Dienstleistungen, dem Betrieb und der Entwicklung von IT-Plattformen zur Unterstützung ihrer Geschäftsaktivitäten und der Bereitstellung von Software zur Verwaltung ihrer Dokumente und Prozesse. Nutzungserklärung SOA Version 5 vom 01.12.2023

  Usługi IT, w tym hosting, rozwiązania wirtualizacyjne i rozwiązania chmurowe, świadczenie usług bezpieczeństwa IT i usług zarządzanych IT oraz bezpiecznych połączeń zdalnych. Wspieranie spółek z grupy getsix®, ich partnerów biznesowych i klientów w zakresie świadczenia ww. usług, obsługi i rozwoju platform informatycznych wspierających ich działalność biznesową oraz dostarczania oprogramowania do zarządzania ich dokumentami i procesami.
  Deklaracja Stosowania Wersja SOA 5 z 01.12.2023

 • Typ Certyfikatu
  ISO/IEC27001:2013 A1