Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Troy Enterprise Company

No. 56, Lane 42,
Chung Hsing N. Street
San Chung District
New Taipei City 241
Tajwan
Numer Certyfikatu: CU 72100969
Certyfikowany Produkt: AC Induction Motor

Opis modelu:
1) 6x1x2x3x4-1x5, 2) 8x1x6x3x4-1x5,
3) 9x1x7x3x4-1x5; (x1=I,R,T; x2=3,6; x3=P,S;
x4=B,U,V, blank; x5=M, blank;x6=10,25;x7=20,40,60,90

Spełnione Standardy: CAN/CSA-C22.2 No. 100-04 + GI1 + GI2 (R2009)
UL 1004-1:2008 R07.09

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2010-12-28

Upłynął termin ważności certyfikatu