Certyfikat numer RT 60134659

Certyfikowany właściciel: Security Alarms & Co. S.A.

Z.I. Tresi 6D
1028 Prverenges
Szwajcaria
Numer Certyfikatu: RT 60134659
Numer zamówienia: 144170180
Certyfikowany Produkt: Radio Equipment (Alarm Hub with Bluetooth Low Energy, WiFi, 3G and LAN connectivity)

Opis modelu:
ARHUB

Spełnione Standardy: 2014/53/EU (RED)
Article 3.2 Radio spectrum
Article 3.1b EMC
Article 3.1a Electrical Safety
Article 3.1a Health

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Data wydania: 2019-03-19
Typ Certyfikatu: Statement of Opinion