Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: BERMED Sp. z o.o. Zaklad Produkcyjno-Handlowy

Upłynął termin ważności certyfikatu