Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Totem Energy srl

via Ivrea 70
10098 Rivoli
Włochy
Numer Certyfikatu: R 60112840
Certyfikowany Produkt: Machinery (Asynchronous Micro Generator (CHP))

Opis modelu:
TOTEM ENERGY
TOTEM 21 TOTEM 25 TOTEM 20 TOTEM 10

Spełnione Standardy: 06/42/EC - Annex I/05.2006
EN 12601:2010

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2016-07-28

Upłynął termin ważności certyfikatu