Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Bösl Medizintechnik GmbH

Upłynął termin ważności certyfikatu