Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Fischer ANalysen Instrumente GmbH

Upłynął termin ważności certyfikatu