Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: SunPower Corporation

51 Rio Robles
95134 San Jose
Stany Zjednoczone
Numer Certyfikatu: PV 60107326
Certyfikowany Produkt: PV-Modul

Opis modelu:
with 5" mono cells
SPR-Eyy-xxx, SPR-Xyy-xxx
SPR-Eyy-xxx-z, SPR-Xyy-xxx-z
SPV-Eyy-xxx, SPV-Xyy-xxx
SPV-Eyy-xxx-z, SPV-Xyy-xxx-z
(xxx = 105-145 in steps of 1, 36 cells)
(xxx = 235-290 in steps of 1, 72 cells)
(xxx = 290-385 in steps of 1, 96 cells)
(xxx = 410-515 in steps of 1, 128 cells)
SPR-Eyy-xxx-A-BI, SPR-Xyy-xxx-A-BI
SPV-Eyy-xxx-A-BI, SPV-Xyy-xxx-A-BI
(xxx = 235-290 in steps of 1, 72 cells)
SPR-Eyy-xxx-T5, SPR-Xyy-xxx-T5
SPV-Eyy-xxx-T5, SPV-Xyy-xxx-T5
(xxx = 290-385 in steps of 1, 96 cells)
(yy = 18, 19, 20, 21 or 22)
(z = BLK, LAM and/or COM)
xxx represent output power in Wp

Spełnione Standardy: IEC 61215:2005
EN 61215:2005

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2015-12-18

Upłynął termin ważności certyfikatu