Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: SORIMEX Spolka z ograniczona odpowiedzialnoscia Sp. k.

Upłynął termin ważności certyfikatu