Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Bohle AG

Dieselstr. 10
42781 Haan
Niemcy
Numer Certyfikatu: Q 60104486
Certyfikowany Produkt: Chemical agent (Hydrophobe Oberfläche)

Opis modelu:
BriteGuard

Spełnione Standardy: 2 PfG 1921/06.2011

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: wrzesień 14, 2015

Upłynął termin ważności certyfikatu