Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: RiMO GERMANY GmbH & Co. KG

Amerikastr. 4
58675 Hemer
Niemcy
Numer Certyfikatu: S 60103692
Certyfikowany Produkt: Motorbetriebenes Freizeitfahrzeug (Freizeitkarts)

Opis modelu:
Alpha², Typ: 1301020
EVO 6, Typ: 1301031
MiNi, Typ: 1302003

Spełnione Standardy: AfPS GS 2014:01
EN 16230-1:2013+A1

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2015-08-19

Upłynął termin ważności certyfikatu