Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Platinum GmbH & Co. KG

Am Ockenheimer Graben 23
55411 Bingen
Niemcy
Numer Certyfikatu: FC 60102356
Certyfikowany Produkt: Feed Additives (Heimtierfuttermittel mit frischem Fleisch, Trockenfutter)

Opis modelu:
Puppy Chicken, Adult Chicken, Adult Iberico + Greens,
Adult Lamb + Rice, Click-Bits Chicken + Lamb,
Fit-Sticks Chicken + Lamb, Fit-Sticks Chicken + Rabbit,
Fit-Sticks Chicken

Spełnione Standardy: 2 PfG FC 0007/03.2015
2 PfG FC 0003/05.2015

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2015-07-14

Upłynął termin ważności certyfikatu