Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Hase Safety Gloves GmbH

Am Hillernsen Hamm 6
26441 Jever
Niemcy
Numer Certyfikatu: BP 60098744
Certyfikowany Produkt: Protective gloves against heat and fire (gemäß EN 407:2003:2004)

Opis modelu:
Mühlheim II Super Black - 301110L

Spełnione Standardy: zuletzt geaendert durch RL 96/58/EG
Richtlinie 89/686/EWG
EN 407:2004

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: grudzień 18, 2014

Upłynął termin ważności certyfikatu