Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: La Siesta GmbH

Im Wiesenweg 4
55270 Jugenheim
Niemcy
Numer Certyfikatu: R 60090829
Certyfikowany Produkt: Bracket

Opis modelu:
Tree Rope TR-C2
Home Rope HR-C2
Universal Rope UR-C2
Tree Rope TR-H3
Home Rope HR-H3
Universal Rope UR-H3

Spełnione Standardy: 2 PfG 1132/03.2012

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2014-02-25

Upłynął termin ważności certyfikatu