Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: POOL-SYSTEMS GmbH & Co. KG

Am Steinbruch 3-5
92559 Winklarn
Niemcy
Numer Certyfikatu: R 50421644
Certyfikowany Produkt: Thermal Heat Pump (Swimming Pool/Spa Heat Pump)

Opis modelu:
IPS-60 IPS Pool-system

Spełnione Standardy: EN 60335-1:2012+A11+A13
EN 60335-2-40:2003+A11+A12+A1+A2+A13
EN 62233:2008

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: listopad 05, 2018

Upłynął termin ważności certyfikatu