Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: BOVIET SOLAR TECHNOLOGY CO., LTD.

B5-B6, Song Khe - Noi
Hoang Industrial Zone,
220000 Bac Giang Province
Wietnam
Numer Certyfikatu: PV 50392690
Certyfikowany Produkt: PV-Modul

Opis modelu:
BVM5612M-xxx (xxx=165-245, in steps of 5, 72 cells)
BVM5609M-xxx (xxx=125-185, in steps of 5, 54 cells)
With 5” mono c-Si cells:
BVM5610M-xxx (xxx=140-205, in steps of 5, 60 cells)
BVM5608M-xxx (xxx=110-160, in steps of 5, 48 cells)
BVM5606M-xxx (xxx=085-120, in steps of 5, 36 cells)
BVM5408M-xxx (xxx=090-105, in steps of 5, 32 cells)
With 6” mono c-Si cells:
BVM6612M-xxx (xxx=255-385, in steps of 5, 72 cells)
BVM6610M-xxx (xxx=215-320, in steps of 5, 60 cells)
BVM6609M-xxx (xxx=195-285, in steps of 5, 54 cells)
BVM6608M-xxx (xxx=170-255, in steps of 5, 48 cells)
BVM6409M-xxx (xxx=130-190, in steps of 5, 36 cells)
With 6” poly c-Si cells:
BVM6612P-xxx (xxx=255-360, in steps of 5, 72 cells)
BVM6610P-xxx (xxx=215-300, in steps of 5, 60 cells)
BVM6609P-xxx (xxx=195-270, in steps of 5, 54 cells)
BVM6608P-xxx (xxx=170-240, in steps of 5, 48 cells)
BVM6409P-xxx (xxx=130-180, in steps of 5, 36 cells)

Spełnione Standardy: EN 61730-1:2007+A1+A2+A11
EN 61730-2:2007+A1
IEC 61730-2:2004+A1
IEC 61730-1:2004+A1+A2
EN 61215:2005
IEC 61215:2005

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2017-11-16

Upłynął termin ważności certyfikatu