Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Ningbo Osda Solar Co., Ltd.

Qi Ai Qiao Industrial Park,
Fuming Street,
Jiangdong District, Ningbo City,
Zhejiang
315040 Zhejiang
Chiny
Numer Certyfikatu: PV 50365077
Certyfikowany Produkt: PV-Modul

Opis modelu:
With 6” mono c-Si cells:
ODA-xxxW36M (xxx= 295-355, in step of 5, 72 cells)
ODA-xxxW30M (xxx= 245-295, in step of 5, 60 cells)
ODA-xxxW27M (xxx= 220-265, in step of 5, 54 cells)
ODA-xxxW24M (xxx= 200-235, in step of 5, 48 cells)
ODA-xxxW18M (xxx= 150-175, in step of 5, 36 cells)
With 6” poly c-Si cells:
ODA-xxxW36P (xxx= 285-345, in step of 5, 72 cells)
ODA-xxxW30P (xxx= 240-285, in step of 5, 60 cells)
ODA-xxxW27P (xxx= 215-260, in step of 5, 54 cells)
ODA-xxxW24P (xxx= 190-230, in step of 5, 48 cells)
ODA-xxxW18P (xxx= 145-170, in step of 5, 36 cells)

Spełnione Standardy: IEC 61215:2005
EN 61215:2005
IEC 61730-1:2004+A1+A2
IEC 61730-2:2004+A1
EN 61730-1:2007+A1+A2
EN 61730-2:2007+A1

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2016-11-30

Upłynął termin ważności certyfikatu