Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Hangzhou Sunny Energy Science and
Technology Co.,Ltd.
West Area A Building, Zhejiang
University Science Park,
No.525, xixi Road,
Hangzhou
310013 Zhejiang
Chiny
Numer Certyfikatu: PV 50333533
Certyfikowany Produkt: PV-Modul

Opis modelu:
ZDNY-xxxC72 (xxx=250-300, in steps of 5, 72 cells)
ZDNY-xxxC54 (xxx=190-230, in steps of 5, 54 cells)
With 6" mono cells:
ZDNY-xxxC60 (xxx=210-250, in steps of 5, 60 cells)
ZDNY-xxxCB72 (xxx=250-300 in steps of 5, 72 cells)
ZDNY-xxxCB60 (xxx=210-250, in steps of 5, 60 cells)
ZDNY-xxxCB54 (xxx=190-230, in steps of 5, 54 cells)
With 5" mono cells:
ZDNY-xxC36 (xx=80-90, in steps of 5, 36 cells)
ZDNY-xxCB36 (xx=80-90, in steps of 5, 36 cells)
ZDNY-xxxC (xxx=155-205, in steps of 5, 72 cells)
ZDNY-xxxCB (xxx=155-205, in steps of 5, 72 cells)
ZDNY-xxxC (xxx=230-260, in steps of 5, 96 cells)
ZDNY-xxxCB (xxx=230-260, in steps of 5, 96 cells)
ZDNY-188C, ZDNY-189C, ZDNY-188CB, ZDNY-189CB
Continued on page 2

Spełnione Standardy: IEC 61215:2005
EN 61215:2005
IEC 61730-1:2004+A1+A2
IEC 61730-2:2004+A1
EN 61730-1:2007+A1+A2
EN 61730-2:2007+A1

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2016-03-16

Upłynął termin ważności certyfikatu