Certyfikat numer U1 2792010

Certyfikowany właściciel: AAGES Ltd.

.
Braila, 540331 Tg.Mures
Rumunia
Numer Certyfikatu: U1 2792010
Certyfikowany Produkt: ELECTRICAL EQUIPMENT OF MACHINERY (Medium Frequency Static Converter)

Opis modelu:
ITP2 xKy

Spełnione Standardy: EN 60204-1:1997

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2007-01-10
Typ Certyfikatu: U1 - LVD CoC