Zertifikatsnr. HU 05001853

Zertifikatsinhaber: ABB France

.
3 rue Jean Perrin, 69687 Chassieu
Frankreich
Zertifikatsnummer: HU 05001853
Zertifiziertes Produkt: Contactors (Mechanical latching unit)

Produktspezifikation:
WA4-... series;WA4-96-... series

Prüfgrundlage(n): IEC 60947-5-1:2003+A1

Diese Standards geben den Status zum Zeitpunkt der Erstellung des Zertifikates wieder.
Ausstellungsdatum: 12. September 2016
Zertifikatstyp: CB Test Certificate