Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Thai Lin Radio Coil
Manufactory Ltd.
16/F., Block I, J & K
Shield Ind. Center
84-92 Chai Wan Kok Street
Tsuen Wan, N.T.
Hongkong SAR
Numer Certyfikatu: R 02124581
Certyfikowany Produkt: Safety Isolating Transformer

Opis modelu:
TL42x-yyy-zzz Series

Spełnione Standardy: EN 61558-2-6:1997
EN 61558-1:1997+A1

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: 2001-11-27

Upłynął termin ważności certyfikatu