Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Bourns Inc.

1200 Columbia Avenue
92507-2114 Riverside, CA
Stany Zjednoczone
Numer Certyfikatu: R 02057213
Certyfikowany Produkt: Kaltleiter (PTC Resettable Overcurrent Protectors)
Spełnione Standardy: EN 60730-1:1995+A11+A12+A1
EN 60730-1/A2+A13+A14+A15

Lista certyfikatów obrazuje stan na czas wystawienia certyfikatu.
Więcej standardów i/lub aktualizacji znjdziesz na kolejnych stronach tego samego certyfikatu.
Data wydania: marzec 31, 2000

Upłynął termin ważności certyfikatu