Certyfikat numer 0199 978 14522

Numer Certyfikatu: 0199 978 14522
Certyfikowany właściciel: ORTHOS Szpital Wielospecjalistyczny
Sp. z o.o.
ul. Wrocławska 2 A
52-229 Komorowice, Wrocław
Polska
Zakres:

provision of healthcare services in the field of hospital treatment, outpatient specialist care, medical rehabilitation, health promotion and prevention

Dienstleistungen der Gesundheitsversorgung im Bereich der Krankenhausbehandlung, ambulanten fachärztlichen Behandlung, medizinischen Rehabilitation, Gesundheitsförderung und Prävention

Świadczenia opieki zdrowotnej w zakresie lecznictwa szpitalnego, ambulatoryjnej opieki specjalistycznej, rehabilitacji leczniczej, promocji i profilaktyki zdrowia

Typ Certyfikatu: PN-EN 15224