Certyfikat numer 0198 452 00013

Numer Certyfikatu: 0198 452 00013
Certyfikowany właściciel: SHL PRODUCTION Sp. z o.o.

ul. Zagnańska 27
25-528 Kielce
Polska
Zakres:

production of welded parts and assemblies for construction machines and vehicles

Herstellung von Schweißteilen und - baugruppen für Baumaschinen und Fahrzeuge

produkcja części oraz zespołów spawanych do maszyn budowlanych i pojazdów

Typ Certyfikatu: PN-EN ISO 3834