Certificate No. 0198 452 00007

Certificate Number: 0198 452 00007
Certificate Holder: GIPO Sp. z o.o.

ul. Bohaterów Warszawy 35
75-211 Koszalin
Poland
Scope:

Production of welded steel structures, machinery and equipment.

Herstellung von geschweiβten Stahlkonstruktionen, Maschinen und Anlagen

Fremstilling af svejsede stålkonstruktioner til maskiner og udstyr

Certificate Type: PN-EN ISO 3834