Nieprawidłowy certyfikat

Właściciel certyfikatu: Bussing Fahrschule GmbH

Upłynął termin ważności certyfikatu