Certyfikat numer 01 181 1941350

Numer Certyfikatu: 01 181 1941350
Certyfikowany właściciel: GETMOR spółka z ograniczoną
odpowiedzialnością Sp. k.
Chrzanowo 28
06-225 Rzewnie
Polska
Zakres:

Slaughter of cattle and pigs. Beef and pork cutting. Obtaining half-carcases, quarters, meat elements and trimmings, fats as well as beef and pork offal. Cooling and freezing as well as packaging of products in plastic packaging VAC, MAP and loose.Exclusion: Cold meats

Schlachtung und Zerlegung von Rindern und Schweinen. Gewinnung von Schlachtkörpern, Vierteln, Fleischteilstücken und Fleischtrimmings, Fetten sowie Schlachtnebenerzeugnissen. Kühlen und Gefrieren sowie Verpacken von Produkten in Kunststoffverpackungen VAC und lose.
Ausschluss: Aufschnitt-Produktion.

Ubój bydła i trzody. Rozbiór wołowiny i wieprzowiny. Pozyskiwanie półtusz, ćwierci, elementów i mięs drobnych, tłuszczy oraz podrobów wołowych i wieprzowych. Schładzanie i mrożenie oraz konfekcjonowanie wyrobów w opakowania z tworzyw sztucznych VAC, MAP oraz luz.Wyłączenie: wędliny

Typ Certyfikatu: IFS Food v6.1