Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: PEKU Folien GmbH

Upłynął termin ważności certyfikatu