Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Limited Liability Company «Factory of rings blanks»

Upłynął termin ważności certyfikatu