Nieprawidłowy certyfikat

Certyfikowany właściciel: Star Rapid Manufacturing Co.,Ltd. 1st Floor, West Building, No.15, Huan Mao 1 Road, Zhongshan

Upłynął termin ważności certyfikatu